FOTOGRAFIE Z BAVORSKÉHO LESA

 

.


Fotografie z jara 2001
Fotografie z června a července 2001
Fotografie z exkurze 24.8.2001

Popis

Fotografie

Horská smrčina ve slatích mezi Černou horou a Reschbachklause (ca 1160 m): kůrovec postupně likviduje dospělé smrky, které však budou postupně nahrazeny mladými generacemi smrčků (22.4.2001)
bayer1.jpg
Pralesovatění podmáčené horské smrčiny u Reschbachklause ponechané od r. 1983 napospas přírodě (22.4.2001)
bayer2.jpg
V bavorských slatích u Reschbachklause se rodí kouzelný horský prales (22.4.2001)
bayer3.jpg
V chrámu lesní divočiny na slatích u Reschbachklause (22.4.2001)
bayer4.jpg
Polštáře sněhu dodávají polopralesovitým porostům na slatích zvláštní půvab (22.4.2001)
bayer5.jpg
Také s tímto kouskem horského lesa poblíž Reschbachklause si již více než 15 let pohrává jen Matka příroda (22.4.2001)
bayer6.jpg
Stejnověkou polokulturní smrčinu u Reschbachklause kůrovec snadno zdolal. Mezi postupně odpadávajícími soušemi odrůstají mladé stromky (22.4.2001)
bayer7.jpg
Tento statný smrk poblíž Reschbachklause může pokojně růst a plodit ještě po mnoho let. Na české straně Šumavy by nejspíš takovéto štěstí neměl - takto nahnuté stromy jsou šumavskými lesníky považovány za kořenové vývraty a nemilosrdně mýceny pod záminkou kůrovcové kalamity (22.4.2001)
bayer8.jpg
Reschbachklause: kulturně-historická památka po německých předcích (klausa = malá vodní nádrž, ze které se na jaře vypustila voda do plavebního kanálu, jímž se splavovalo dřevo vytěžené v zimě) (22.4.2001)
bayer9.jpg
V lesích kolem potoka Reschbach podél turistické stezky na Luzný si v 90. letech zařádila silná vichřice. Část lesa se proměnila ve změť chaoticky popadaných kmenů (22.4.2001)
bayer10.jpg
Stopy po ničivé vichřici pomalu zahlazují mladé vitální smrčky a buky (22.4.2001)
bayer11.jpg
Tento mladý buk může úspěšně odrůstat díky popadaným kládám, které kolem něj vytvářejí dokonalou bariéru proti lesní zvěři. A zadarmo! (22.4.2001)
bayer12.jpg
Ani k tomuto mladému buku se lesní zvěř nedostane (22.4.2001)
bayer13.jpg
Popadané kmeny stabilizují půdní kryt na svazích, čímž výrazně snižují riziko půdní eroze (22.4.2001)
bayer14.jpg
Ležící kmeny dokáží ochránit půdu před erozí až do té doby, dokud ji nepokryje mladá generace stromků (22.4.2001)
bayer15.jpg
Silná vichřice = katastrofa pro les? Nikoliv. Silná vichřice = běžná přírodní událost napomáhající rozrůzňování a omlazování lesa (22.4.2001)
bayer16.jpg
Chaotická změť stojících a ležících souší. Konec lesa? Nikoliv. Konec uměle vysázené lesní plantáže a technokratické lesnické pýchy. Lesní divočina přichází... (22.4.2001)
bayer17.jpg
Severní svah Velkého Roklanu (29.4.2001)
bayer18.jpg
V nitru vlhké smrčiny pod Roklanem (29.4.2001)
bayer19.jpg
Přerod smrkové monokultury pod Roklanem na přírodě blízký les (29.4.2001)
bayer20.jpg
Pod Roklanem: kůrovec podpořil rozvoj mladého přírodnějšího lesa (29.4.2001)
bayer21.jpg
Pod Roklanem: odumřelé smrky uvolňují místo mladým stromkům (29.4.2001)
bayer22.jpg
Pod Roklanem: i suché pahýly mají v přírodním lese své místo (29.4.2001)
bayer23.jpg
Pod Roklanem (29.4.2001)
bayer24.jpg
Pod Roklanem. Pro pověrčivé: pozor na bludné kořeny! (29.4.2001)
bayer25.jpg
Hochruck: čilý potůček přibírá vodu z tajícího sněhu (29.4.2001)
bayer26.jpg
Hochruck: omlazování lesa na severním svahu (29.4.2001)
bayer27.jpg
Severozápadní svah vrchu Hochruck (29.4.2001)
bayer28.jpg
Hochruck: zmlazování lesa na severozápadním svahu (29.4.2001)
bayer29.jpg
Hochruck: pod ochranou souší vzniká rozvolněný přírodě blízký horský les (29.4.2001)
bayer30.jpg
Severní svah vrchu Hochruck (29.4.2001)
bayer31.jpg
“Mateřská školka“ pod vrchem Hochruck (29.4.2001)
bayer32.jpg
Pohled z příkré stěny Hochrucku na lesy kolem Roklanu (29.4.2001)
bayer33.jpg
Vývoj lesa na západním svahu Luzného po nekontrolovaném žíru kůrovce (30.4.2001)
bayer34.jpg
Lesní divočina na záp. svahu Luzného (30.4.2001)
bayer35.jpg
Západní svah Luzného (30.4.2001)
bayer36.jpg
Západní svah Luzného: rozvoj různověkého lesa odolného proti škůdcům (30.4.2001)
bayer37.jpg
Přírodní kouzla na záp. svahu Luzného (30.4.2001)
bayer38.jpg
Přírodní zákoutí na záp. svahu Luzného (30.4.2001)
bayer39.jpg
Záp. svah Luzného: souše, stromy, stromečky... (30.4.2001)
bayer40.jpg
Luzný: polední slunko matně proniká do porostu (30.4.2001)
bayer41.jpg
Luzný: zelený ostrov uprostřed souší (30.4.2001)
bayer42.jpg
Východní svah Luzného (30.4.2001)
bayer43.jpg
Luzný: na chladnějším východním svahu rostou mladé smrčky nejčastěji na tlejících kládách (30.4.2001)
bayer44.jpg
A také často na vývratech (30.4.2001)
bayer45.jpg
Luzný: souše se postupně odlamují a zatlívají (30.4.2001)
bayer46.jpg
Luzný: pralesovatění horské smrčiny (30.4.2001)
bayer47.jpg
Luzný: rodící se pohádkový horský prales (30.4.2001)
bayer48.jpg
Západní svah Luzného v záplavě odpoledního jarního slunce (30.4.2001)
bayer49.jpg
Pod vrcholem Luzného (30.4.2001)
bayer50.jpg
Východní svah Luzného: „mateřská školka“ smrčků na trouchnivějící kládě (30.4.2001)
bayer51.jpg
Změť stojících a ležících souší pod vrcholem Luzného (30.4.2001)
bayer52.jpg
Společenství mrtvých stromů a živých stromků na vých. svahu Luzného (30.4.2001)
bayer53.jpg
Pohled z Luzného k Roklanům (30.4.2001)
bayer54.jpg
Pohled z Luzného k Březníku (30.4.2001)
bayer55.jpg
Lackenberg (Plesná): jelení kaliště v lesní mokřině (3.5.2001)
bayer56.jpg
Lesní rezervace pod Falkensteinem: pohled k Roklanům. Na studeném východním svahu převládají smrky, zatímco teplejší západní pokrývá bukový porost (3.5.2001)
bayer57.jpg
Ve slatích pod Luzným (30.4.2001)
bayer58.jpg
Další fotografie horských pralesovitých porostů
pralesy