FOTOGRAFIE MAGDY JONÁŠOVÉ

.


 

Popis

Fotografie

Magda je doktorandkou Biologické fakulty JČU v Českých Budějovicích a od r. 1997 se zabývá srovnáváním vývoje lesa v kůrovcových smrčinách a na holinách v NP Šumava (květen 2001)
jonas.jpg
Regenerace lesního porostu po kůrovcové kalamitě v bezzásahovém území Roklanský les, ca 1150 m n.m. (1999)
jonas1.jpg
Úspěšná regenerace lesního porostu po kůrovcové kalamitě v bezzásahovém území Roklanský les (1999)
jonas2.jpg
Bezzsáhové území Roklanský les: mladé smrčky rostou zejména na trouchnivějícím dřevě, zde obsadily tlející pařez (1999)
jonas3.jpg
Bezzsáhové území Roklanský les: mladé smrčky zmlazují jen na tlejících pařezech, které vyčnívají z husté trávy a poskytují stromkům potřebné živiny (1999)
jonas4.jpg
Pohled na Velkou Mokrůvku (1371 m) od Luzenského údolí (rok 1997), kde v letech 1995-1996 uschly velké plochy lesa
jonas5.jpg
Studená hora u Březníku (1300 m): asanační zásahy proti kůrovci vedly během několika let k vytvoření rozsáhlých holin (2000)
jonas6.jpg
Výsledek “vítězného tažení“ proti kůrovci na Studené hoře: na rozsáhlé holině byl pokácen jeden z posledních dosud stojících smrků (2000)
jonas7.jpg
Studená hora: mezi holými pařezy zejí hluboké erozní rýhy po vytahování dřeva (2000)
jonas8.jpg
Studená hora: drasticky narušený půdní kryt po přibližování vytěženého dřeva (2000)
jonas9.jpg
Studená hora: dřevo z masových těžeb je stahováno k nově vyasfaltované cestě nepřístupné pro turisty (2000)
jonas10.jpg
Studená hora: holiny rychle zarůstající agresivní trávou, půda vysychá, dochází k drastickému narušení přírodních procesů (2000)
jonas11.jpg
Pohled od Studené hory k Velké Mokrůvce, vzadu uprostřed Luzný (1998)
jonas12.jpg
Studená hora: vysokohorské polohy Šumavy získávají podobu Krušných hor (1999)
jonas13.jpg
Studená hora: na holinách přežívají tu a tam starší smrčky, mladé semenáčky nemají šanci (1999)
jonas14.jpg
Studená hora: holiny je nutné pracně zalesňovat a listnaté dřeviny chránit před okusem zvěře (1999)
jonas15.jpg
Studená hora: umělé smrkové výsadby jsou finančně nákladné a navíc málo vitální (1998)
jonas16.jpg
Studená hora: uměle vysázeným smrčkům zdejší podmínky zjevně nesvědčí (1998)
jonas17.jpg
Studená hora: při výsadbách na holinách se lépe ujímají mladší stromky (2000)
jonas18.jpg