FOTOGRAFIE ZE ŠUMAVY

 

...aneb členěná sbírka fotografií


Fotografie z Modravska
Fotografie z Trojmezí
Ostatní fotografie

Evid. č. I. zóny NP

Popis

Fotografie

90

Františkov u Kvildy: četné polomy u jižního okraje slati v důsledku odkrytí porostů náporům větru (září 2000)

kvild1.jpg

90

Františkov u Kvildy: holina v severových. části území (září 2000)

kvild2.jpg

90

Františkov u Kvildy: na prosvětlených místech úspěšně zmlazuje smrk a jeřáb (září 2000)

kvild3.jpg

-

Východní okraj Jezerní slati: při tahání poražených stromů dochází k poškozování mladých smrků (září 2000)

kvild4.jpg

69

Jezerní slať: holina na jižním okraji se 165ti vykácenými stromy (září 2000)

kvild5.jpg

69

Jezerní slať: holina na jižním okraji se 165ti vykácenými stromy (září 2000)

kvild6.jpg

-

Kvilda: okraj lesa po pravé straně silnice ve směru na Horskou Kvildu – čerstvý pařez natřený tmavou barvou a zakrytý trávou (listopad 2000)

kvild7.jpg

-

Kvilda: natírání a zakrývání čerstvých pařezů u silnice (listopad 2000)

kvild8.jpg

85

Mezilesní slať: díky bohatému náletu smrku tu úspěšně probíhá samovolná obnova mladého lesa (listopad 2000)

kvild9.jpg

85

Mezilesní slať: tak se rodí mladý les v kůrovcové smrčině (listopad 2000)

kvild10.jpg

-

Les pod vrchem Lapka u Kvildy: sekera zaseknutá v pařezu a dr. Voštěp nikde (listopad 2000)

kvild11.jpg

90

Františkov u Kvildy: Při asanačních zásazích proti kůrovci jsou rubány i souše neatraktivní pro kůrovce, což je ovšem v prvních zónách přísně zakázáno. Čím řidší les, tím větší nebezpečí větrných polomů! (září 2000)

kvild12.jpg

90

Františkov u Kvildy: Uměle vypodložená odkorněná kláda při jižním okraji slati (listopad 2000)

kvild13.jpg

-
Umělá podsadba smrku ve stráni nad Jezerním potokem (severozáp. od Kvildy) není příliš úspěšná (září 2000)
kvild14.jpg
67
Tetřevská slať: zmenšování I. zóny do hloubi slati, kde rostou komerčně bezcenné smrky. Na obr. zrušená značka I. zóny na severovýchodním okraji lokality, vyškrábaná v r. 2000 (duben 2001)
kvild15.jpg
67
Tetřevská slať: na severových. okraji lokality při silnici z Kvildy do Filipovy Hutě stojí matoucí cedule s mapkou původní a dnes již neplatné zonace Kvildska z r. 1994. Modré obrazce = první zóny (duben 2001)
kvild16.jpg
-
Přírodovědecky cenná horská smrčina nad turistickou stezkou u Pramenů Vltavy, která byla po r. 1994 vyjmuta z I. zóny. Nejspíš proto, že v ní roste hodně lukrativního dřeva... (duben 2001)
kvild17.jpg
-
Urostlé letité smrky při cestě na Prameny Vltavy trpí necitlivým odíráním kůry, k němuž dochází při transportu dlouhých vytěžených klád, zejména v zatáčkách (duben 2001)
kvild18.jpg
-
Umírající smrk s odřeným a otlučeným kmenem při cestě na Prameny Vltavy (duben 2001)
kvild19.jpg
-
Černá hora: na výslunných holinách odrůstají smrčky mnohem rychleji než ve stínu dospělých stromů, což je na úkor jejich dlouhověkosti a odolnosti vůči hmyzím škůdcům (duben 2001)
kvild20.jpg
-
Pomalu odrůstající smrčky získávají pevný kmínek - základ dlouhověkosti a odolnosti vůči větru i škůdcům (NP Bavorský les, porost sousedící s holinou na Černé hoře) (duben 2001)
fichte.jpg
-
Okolí Černé hory (kolem 1200 m): na české straně Šumavy holiny, na bavorské straně souvislý les (duben 2001)
kvild21.jpg
-
Při okraji lesa na bavorské straně Šumavy, který sousedí s rozsáhlými holinami na Černé hoře, je patrné poškození stromů větrnými vývraty (duben 2001)
kvild22.jpg

-

Fotografie z pralesovité Mezilesní slati

foto mezilesni