Otřesná svědectví „zvláště chráněných“ klidových území
Dříve prominentní lampasáci, nyní prominentní dřevaři. Turistům vstup přísně zakázán!

... aneb další živá fakta o drancování turisticky nepřístupných oblastí Šumavy

V Českých Budějovicích, 22.8.2001
Dokumentační foto pokračujícího drancování Šumavy:
Datum pořízení fotografie
Popis
Fotografie
26.7.2001
Studená hora: dřevorubecké žně na západní svahu pokračují. Další krásné zelené stromy berou za své
kaceni01.jpg
26.7.2001
Studená hora: mezi zelenými haluzemi zůstává převážně nelukrativní dřevo
kaceni02.jpg
26.7.2001
Studená hora: zelené haluze před seštěpkováním
kaceni03.jpg
26.7.2001
Studená hora: vrcholek zdravého pokáceného stromu obalený dozrávajícími šiškami. Poslední potomstvo...
kaceni04.jpg
26.7.2001
Studená hora: zahlazování stop po holosečné těžbě. Lukrativní kmeny fuč, pařezy zakryty naštěpkovanou hmotou z větví a jehličí
kaceni05.jpg
26.7.2001
Studená hora: pohled na předchozí místo z větší dálky
kaceni06.jpg
26.7.2001
Studená hora: u cesty je „zameteno“, všechny dosud neodvezené klády odkorněny
kaceni07.jpg
4.8.2001
Studená hora: větve schnou na hromadách, mezi nimi se povaluje nelukrativní dřevo, vzadu stojící kus lesa v ostrůvkovité I. zóně
kaceni08.jpg
4.8.2001
Studená hora: místo krásného zeleného lesa haldy větví, tlusté pařezy a tenké klacky
kaceni09.jpg
4.8.2001
Studená hora: dřevorubci se činí. Smýcen další kousek lesního torza, u cesty zůstávají poslední urostlí mohykáni
kaceni10.jpg
4.8.2001
Studená hora: na slovutné šumavské velikány upomínají již jen tlusté holé pařezy
kaceni11.jpg
4.8.2001
Studená hora: pokračování holoseče (do tvaru čtverce) v navazujícím kousku lesa. Vzadu prosvítá další holina. Zbytky stojících stromů může snadno dorazit silný vítr
kaceni12.jpg
4.8.2001
Studená hora: za mladou holinou prosvítá široká cesta používaná k odvozu dřeva
kaceni13.jpg
4.8.2001
Studená hora: čerstvě „zpracované“ kmeny v podmáčeném kousku lesa
kaceni14.jpg
4.8.2001
Studená hora: tak tomuhle dřevorubecké vedení parku hrdě říká „podpora přírodních procesů“
kaceni15.jpg
4.8.2001
Studená hora: s posledními zbytky stromů snadno „zatočí“ vítr
kaceni16.jpg
4.8.2001
Studená hora: „startování přírodních procesů“. Dřevo odvezeno, ke zbytkům klád vyumělkovaně sázeny mladé listnáče
kaceni17.jpg
5.8.2001
Studená hora: osiřelý mohutný pařez jako torzo po statném letitém smrku. Kdepak je mu asi konec?
parez02.jpg
5.8.2001
Studená hora: kamufláž čerstvých pařezů u cesty tmavým nátěrem. Lesáci si nejspíš dobře uvědomují, že nemají čisté svědomí...
parez01.jpg
13.8.2001
Přikacování krásných zdravých stromů pokračuje i na Černé hoře. Na obr. čerstvé pařezy těsně při hranici s Bavorským lesem, ca 300 m od turistické cesty.
prikacovani.jpg
5.8.2001
Také pod Medvědem u Rokytecké slati mají dřevorubci pré
medved.jpg
5.8.2001
V přibližování stromů k odvozním cestám jim místy brání zamokřená půda. Řeší to hloubením odvodňovacích stok při okraji slati
stoka.jpg
18.8.2001
Modravsko: tak dopadají výsadby listnáčů starší jednoho roku. Plastové obaly, které mají chránit mladé stromky před okusem zvěře, selhávají. Zbytečně promrhané peníze...
plasty.jpg
16.8.2001
Systematické „holení“ turisticky nepřístupného hraničního hřebene na Modravsku. Pohled od Malé Mokrůvky ke Studené hoře
mokruvka1.jpg
16.8.2001
Pustá vyschlá holina. Takový jest dnešní obraz Malé Mokrůvky (1330 m), kam správa parku odmítá přístup turistům, vědeckým odborníkům, ekologům i politikům. Za žádnou cenu sem nechce pustit účastníky pochodu pro NP Šumava pořádaný ke konci srpna ekologickou organizací Hnutí Duha
mokruvka2.jpg
16.8.2001
Další pohled na nekonečné vyholené pláně Malé Mokrůvky. V kancelářských spisech správy parku jsou tyto plochy vedeny jako zalesněné paseky
mokruvka3.jpg
13.8.2001
Chtěla bych však skončit optimisticky. Věřím, že žádnému z těch, kteří se na devastaci Šumavy podílejí, nebude jejich hanebné konání požehnáno. Vždyť žádný strom neroste až do nebe. A o tom je i můj poslední obrázek – romantické šumavské zákoutí na Ptačí slati s nespoutanou a nepokořenou přírodou.
ptaci2.jpg
.