FOTOGRAFIE Z NITRA OKOUZLUJÍCÍ RYBÁRENSKÉ SLATI

Věnováno všem statečným obráncům Šumavy
Motto: Omnia vincit amor
.